Річний план

Річний план роботи

Томаківського районного Будинку школяра

на 2011-2012  навчальний рік

 

Обговорено на педагогічній раді

працівників Будинку школяра

_________________________

Аналіз роботи

Томаківського районного Будинку школяра за 2010-2011 н.р.

Організація навчально-виховного процесу в районному Будинку школяра базувалася на основних нормативно-правових документах: Законі України «Про освіту», Законі України «Про позашкільну освіту», Конвенції про права дитини, Національній доктрині розвитку освіти та ін.

Головною метою роботи Будинку школяра у 2010-2011 н.р. було:

задоволення  різноманітних потреб дітей у пізнанні та спілкуванні, які не завжди можуть бути реалізованими в умовах шкільного навчання;

набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;

стимулювання творчого розвитку і соціальної підтримки обдарованих дітей.

 

Перед педагогічним колективом Будинку школяра ставилися наступні завдання:

 

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, життєво й соціально компетентної  особистості;

удосконалення навчально-виховного процесу на основі запровадження необхідних змін у традиційній структурі й змісті діяльності;

апробація та впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій;

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

 

Навчально-виховний процес здійснювали 17 педагогів ( 6 основних працівників та 11 керівників гуртків-сумісників) в І півріччі та 15 педагогів у ІІ півріччі ( зменшено кількість керівників гуртків сумісників, у зв»язку із зменшенням кількості годин).

 

Об»єднуючи 644 дитини у 31 гурток, педагоги робили спільну справу – залучали всіх без винятку дітей, які бажали розвивати свої здібності й таланти, цікаво і  з користю проводити вільний час, а також отримати початкові професійні знання.

 

Діяльність Будинку школяра в 2010-2011 н.р. організаційно побудована за пріоритетними напрямками:

гурткова робота;

художньо-естетичний розвиток особистості;

дослідницько-пошуковий напрямок; створення умов для виявлення та розвитку обдарованої молоді;

туристсько-краєзнавчий напрямок;

організаційно-методична діяльність;

культурно-дозвіллєва діяльність.

 

Гуртки Будинку школяра працювали на базах Будинку школяра, Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,  Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст., Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст., Глухівського НВК І-ІІ ст., Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.

Середня наповнюваність груп становила, як правило, 20 вихованців.

 

Діюча мережа гуртків художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого напрямків забезпечувала учням можливість проявити себе в різних напрямках творчості:

Педагоги самі обирали форму і структуру навчальних занять, методики виховання, керуючись їхньою педагогічною доцільністю та іншими чинниками, що зумовлюють результативність навчання і виховання дітей.

Керівники гуртків керувалися в основному програмами МОНУ ,  авторськими програмами, затвердженими головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації  та надрукованими в педагогічній пресі (журнали «Позашкілля», «Позакласний час»).

Протягом року питання навчально-виховної роботи закладу розглядалися на нарадах при директору: «Про формування навчальних груп», «Про організацію методичної роботи з керівниками гуртків та педагогами-організаторами», «Про зайнятість вихованців БШ в період зимових канікул», «Про підсумки викладання дисциплін у туристичних та краєзнавчих гуртках БШ», «Про стан викладання дисциплін у гуртках образотворчого мистецтва», «Про виконання навчальних програм та ведення документації керівниками гуртків»  та ін.

На засіданнях педагогічної ради Будинку школяра розглядалися наступні питання:

«Діяльність педагогічного колективу щодо формування й розвитку задатків та здібностей дитини за нових економічних  і соціальних умов»;

«Нетрадиційні форми навчання і виховання як засіб організації творчої діяльності учнів»;

«Розвиток професійної  компетентності – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в закладі».

Будинок школяра – це простір самовираження дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність закладу спрямована  на сприяння становленню особистості як творця власного життя; гармонізації й гуманізації взаємин між дітьми, педагогами, родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору власного життєвого шляху.

Виховна робота в БШ має цілеспрямований, цілісний характер, утворюючи результативну систему. Протягом 2010-2011 н.р. педагогами використовувалися такі основні форми виховання:

  • інформаційно-масові  (дискусії, диспути, ринги, свята, подорожі);

  • інтелектуальні (фестивалі, турніри, ігри);
  • діяльнісно-практичні групові (екскурсії, свята, ярмарки, огляди, конкурси);
  • діалогічні (бесіди, зустрічі);
  • індивідуальні (творчі завдання, звіти, концерти);
  • наочні (персональні виставки, виставки дитячої творчості, стенди).

 

Основні форми виховної роботи залежали від змісту та завдань, вікових характеристик вихованців. За навчальний рік для вихованців районного Будинку школяра проведені наступні заходи:

«Свято Першого дзвоника в районному Будинку школяра» (03 вересня 2010 року);

Інтелектуально-спортивна гра «КВЕСТ» для членів районного та шкільних європейських клубів (14 жовтня 2010 року);

Зустріч районного євроклубу «ЄвроМаківка» та  євроклубу Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст. (19 грудня 2010 року);

«Свято  Новорічне – веселе і ніжне» (28 грудня 2010 року);

Розважально-пізнавальна гра «Мисливці» ( 05 січня 2011 року);

Конкурсно-розважальна програма для членів євроклубів «Від серця до серця» (14 лютого 2011 року);

Конкурсно-розважальна програма для дівчаток, присвячена 8 Березня «Милі паняночки» (06 березня 2011 року);

Свято до Дня захисту дітей «Барбі – свято» (03 червня 2011 року).

 

Протягом року розроблені сценарії районних масових заходів ( науково-практичної конференції  по захисту творчих робіт учнів шкіл та позашкільних закладів, туристичного зльоту, 10-го Зльоту ТРДГО «КРОК»,  свята до Дня Європи) , але у зв»язку з відсутністю палива для підвозу учнів шкіл та вихованців Будинку школяра до смт. Томаківки з інших населених пунктів району, заходи не були проведені.

 

У закладі запроваджена робота за проектами  і програмами, які забезпечують оптимальне співробітництво керівників гуртків, педагогів-організаторів та вихованців. Адміністрацією та педагогічним колективом Будинку школяра розроблені та діють такі проекти та програми:

Проект «Програма розвитку районного Будинку школяра»(Федоркіна Т.В.);

Система управління районним Будинком школяра (Федоркіна Т.В.);

Програма розвитку Томаківської районної дитячої громадської організації «КРОК» (Федоркіна Т.В., Шевченко В.А.);

Районний проект освітнього округу «Організація роботи з обдарованими дітьми» (Федоркіна Т.В.);

Науково-методичний проект формування успішної особистості педагога «До вершин майстерності» (Шевченко В.А.);

Проект «Самореалізація творчої особистості в системі туристсько-краєзнавчої роботи» Бусько І.О.);

Програма раннього розвитку дітей 4-6 років «АБВГДейка» (Дієва Н.М.).

Педагогічний колектив Будинку школяра, завдяки розвитку та впровадженню проектної діяльності, брав участь в обласному педагогічному ярмарку «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2011». До обласного каталогу були внесені  чотири розробки: «Система управління районним Будинком школяра», «програма раннього розвитку дітей 4-6 років «АБВГДейка», Програма розвитку районного Будинку школяра та Програма діяльності Томаківської районної дитячої громадської організації «КРОК».

Проекти «Організація роботи з обдарованими дітьми» та «До вершин майстерності» бул розміщені на сайті ДОІППО.

Усі  навчально-виховні програми, проекти БШ функціонують у межах реалізації «Програми розвитку районного Будинку школяра» і тісно пов»язані між собою.

Одним з ефективних засобів, який забезпечує стабільний розвиток інноваційного потенціалу педагога, здатного мобільно адаптуватися у професійних ситуаціях, самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх практичній діяльності, є  участь керівників гуртків та педагогів-організаторів у реалізації 2-го етапу  науково-методичного проекту формування успішної особистості педагога «До вершин майстерності». Участь у проекті це:

розробка, апробація та впровадження педагогічних технологій, які відповідають здібностям учнів та специфіці роботи Будинку школяра;

інформаційне забезпечення програм, широке  використання засобів масової інформації у поширенні результатів роботи;

проведення психолого-педагогічного аналізу результатів реалізації  проекту;

-    вивчення перспектив у подальшій роботі над проектом.

В рамках реалізації проекту проведені наради, засідання методичного об»єднання педагогів-організаторів, семінари-практикуми для керівників гуртків БШ:

Семінар-тренінг «Проектування структури учнівського самоврядування в дитячій організації (вересень);

Створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій (вересень);

Семінар-тренінг  «Виховання творчості в дитячій організації на основі  нестандартного мислення» (жовтень);

Організація виховної роботи в дитячому осередку щодо формування  ключових компетентностей учнів як умови їх ефективної  самореалізації (грудень);

Удосконалення гурткового заняття як засіб розвитку творчості педагога та учня (січень);

Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів (лютий).

 

В цьому навчальному році  штат педагогів-організаторів поповнився новачками (Сарапушкіна М.Л., Сєлєзньова О.А., Глушанкова О.І., Павленко Н.М., Іванченко А.І.), тому  значна робота відводилася роботі з молодими педагогами.  На консультаціях особлива увага приділялася  специфіці роботи педагога-організатора, організації роботи дитячого первинного осередку, методиці проведення творчих справ та позакласних заходів.

Аналізуючи роботу районного методичного об‘єднання можна сказати, що:

педагоги-організатори  володіють методикою організації навчально-виховної роботи з дитячими організаціями та колективами;

виявляють високий рівень професіоналізму та ініціативи;

забезпечують високу результативність, якість своєї праці, активно займаються інноваційною освітньо-виховною діяльністю;

ефективно застосовують теоретичні професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

 

Уміло організовані педагогами-організаторами виховні заходи вирізняються ціннісно-орієнтованою спрямованістю, змістовністю. Вони завжди відповідають темі, інтересам та запитам дітей, мають практичну спрямованість.

Педагоги-організатори сприяють розвитку творчих здібностей дітей через залучення їх  до роботи в дитячих організаціях,  студіях, гуртках, секціях. Проводять велику роботу із соціально незахищеними категоріями дітей, залучаючи їх до участі в конкурсах різного рівня. Їх вихованці – переможці районних та обласних творчих конкурсів.

Підсумком роботи педагогів-організаторів  за рік стала їх участь у районному конкурсі «Кращий за професією». Мета конкурсу – підтримка творчої праці педагогів-організаторів, підвищення рівня їх майстерності, популяризація їхніх здобутків, підвищення ролі педагогів-організаторів у організації дозвілля учнівської молоді.  При оцінюванні педагогів особлива увага зверталася на:

знання та вміння використовувати педагогічні принципи навчання та виховання молодим педагогом, рівень спілкування з дітьми, активність у різних за змістом заходах, виконання професійних обов»язків;

представлення особистого педагогічного досвіду, представлення особисто розроблених форм і методів виховання, напрями співпраці з молодими педагогами, організація спільної роботи педагога, батьків та дітей.

володіння організаційними професійними здібностями (мовлення, вміння орієнтуватися у різних обставинах), естетичні здібності, уміння впливати на аудиторію, культура поведінки, почуття гумору, впевненість.

Переможцями конкурсу стали Кольгіна Т.О. (Зорянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Зайченко Т.Г. (Чумаківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Реут С.О. (Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.). Слід також відмітити роботи Яременко О.П. (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1),  ……………..

Участь педагогічних працівників у проекті «До вершин майстерності» сприяла :

-розвитку уміння добирати ефективні форми, методи, засоби для реалізації навчально-виховних завдань;

- опануванню інноваційними технологіями навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі;

- підвищенню рівня професійної майстерності керівників гуртків, педагогів-організаторів, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу.

Результатом роботи педагогічного колективу над проектом став випуск збірника методичних матеріалів «Проблеми. Знахідки. Перспективи.»

 

Протягом навчального року при районному Будинку школяра працювало МО  керівників шкільних європейських клубів.  Метою діяльності МО є:

створення централізованої мережі шкільних євроклубів на базі  європейського клубу «ЄвроМаківка» при районному Будинку школяра;

продовження роботи по вдосконаленню системи знань про країни-члени Євросоюзу, сприяння вихованню свідомості вчителів, учнів, батьків, збагаченої знаннями про культуру і історію Європи;

реалізація євроінтеграційної політики у районних навчальних закладах та ін.

Результатом роботи МО є проведення  засідань, нарад для керівників шкільних європейських клубів та  масових заходів для учнів шкіл, учасників євроклубів. Найактивніше працювали євроклуби районного Будинку школяра «ЄвроМаківка», Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст., Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 та Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.

Для участі в обласному туристсько-краєзнавчому конкурсі «Золотий колобок» в номінації «Кращий масовий захід з туристсько-краєзнавчої роботи та Європейської просвіти з учнівською молоддю та педагогами» були подані матеріали з проведення районної виставки-конкурсу «Весняна Європа», яку організовували та проводили адміністрація БШ та євроклуб «ЄвроМаківка».

Розроблений працівниками Будинку школяра проект  «Інтеграція європейських стандартів життя в українську ментальну культуру через функціонування шкільних європейських клубів», був направлений до Міжнародного фонду «Відродження» для участі  в конкурсі проектів «Відзначення Дня Європи в Україні» ( керівник проекту Федоркіна Т.В.). В рамках реалізації проекту очікувалося:

Залучення до подальшої роботи з відзначення Дня Європи громадських організацій району, селищної та сільських рад;

Підготовка майбутніх громадян України до життя в об»єднаній Європі з усвідомленими загальнолюдськими, загальноєвропейськими цінностями;

Створення сприятливого демократичного стилю взаємовідносин між дітьми та дорослими;

Досягнення високого рівня соціальної адаптації членів районного та шкільних євроклубів;

Випуск щоквартального бюлетеню щодо пропаганди діяльності Асоціації шкільних європейських клубів району.

 

Однією з найбільш ефективних форм організації молоді, що сприяє творчій реалізації її членів, залученню до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань європейської інтеграції, громадянській освіті та громадській діяльності є діяльність  євроклубів, тому євроклуб «ЄвроМаківка» взяв активну участь у роботі обласного єврофоруму «Дніпропетровщина – Україна – Європейський Союз», який проходив  13-14 травня 2011 року в м.Кривому Розі.  Євроклубівці  Будинку школяра отримали ІІІ місце в рольовій грі  «Міні-сесія регіонального Європейського Молодіжного Парламенту» за темою «Від діалогу культур до розширення кордонів Європейського Союзу» та загальне 5-те місце серед сільських районів області.

Федоркіної Т.В., координатором впровадження міжнародних стандартів у регіональну систему освіти та її інтеграції до європейського освітнього простору в Томаківському районі, директором районного БШ, в рамках співпраці з обласним Дитячим центром міжнародного співробітництва та на виконання обласної Програми міжнародних стандартів у регіональну систему освіти та її інтеграцію до європейського освітнього простору, розроблену на 2010-2015 роки, організована екскурсійна поїздка 13 дітей району  за кордон, а саме до 5-ти країн Європи – Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини та Угорщини. Мета поїздки – знайомство з історією, традиціями та культурою країн Євросоюзу.

 

Виконуючи Указ Президента України № 6396 «Про національну програму «Діти                              України», Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки  Томаківський районний Будинок школяра проводить постійну, ціленаправлену роботу по виявленню та підтримці обдарованої учнівської молоді.

Перед педагогами закладу ставилися наступні завдання:

-   розвиток  творчого потенціалу особистості учнів та вихованців;

-  створення сприятливих умов для самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації та самовиховання учнівської молоді;

- підготовка соціально активного, розумово здібного, духовно багатого громадянина України;

- формування основ естетичної культури, естетичних норм, принципів;

- духовне збагачення учнів;

- виховання художнього смаку;

- оволодіння  цінностями і знаннями в галузі народного мистецтва, музики, ремесел.

В 2010-2011  роках продовжувалася робота по реалізації  районного Проекту освітнього округу «Організація роботи з обдарованими дітьми», який передбачає:

пошук  і цілеспрямований відбір творчо обдарованих дітей;

забезпечення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку обдарованої дитини;

розробка напрямів роботи з обдарованою дитиною;

залучення  обдарованих дітей до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей;

забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

 

Згідно проекту  проводиться постійна робота щодо підвищення професіоналізму учителів та керівників гуртків, які працюють з обдарованими і талановитими учнями, через систему курсової підготовки в ДОІППО, районних методичних об’єднань, семінарів-практикумів ,а також шляхом самоосвіти.

Здійснюється щорічний моніторинг результативності роботи педагогів, творчих груп, які займаються проблемою розвитку учнів, їхньої обдарованості.

У результаті реалізації поставлених в проекті завдань, педколективом закладу здійснюється постійний відбір обдарованих дітей, створюються максимально сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-естетичного розвитку обдарованої дитини. Учням надається можливість реалізувати власні творчі здібності, розкрити власний особистісний потенціал.

Станом на 01.01.2011 року в районному Будинку школяра займаються 604 дитини (29 гуртків) віком від 6-ти до 16-ти років.

Художньо-естетичні гуртки відвідують 442 вихованців (літературно-драматичний, декоративно-прикладні, образотворчі гуртки).

У гуртках науково-технічного напрямку займаються 20 учнів ( гурток різьблення по дереву).

Туристсько-краєзнавчі гуртки ( 7 гуртків) відвідувало 142  дитини.

У 2010 – 2011 навчальному році районним Будинком школяра проведені наступні конкурси дитячої творчості, учасниками яких були здібні та обдаровані вихованці позашкільних закладів та учні загальноосвітніх шкіл району:

конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край» (77 учасників);

Конкурс дитячого малюнка «Безпека та мир в Україні» (42 учасника);

Конкурс дитячого малюнка «Чорнобильська палітра» (19 учасників);

Конкурс «Космічні фантазії» (25 учасників);

літературно-мистецький конкурс «Собори наших душ» (55 учасників);

Конкурс плакатів «Мій будинок, моє подвір»я» (37 учасників).

Дуже приємно, що учасниками цих конкурсів стали 172 вихованці районного БШ і  ми маємо своїх переможців на обласному рівні:

Значних успіхів гуртківці Будинку школяра досягли на обласному етапі Всеукраїнської виставки дитячої творчості «Знай і люби свій край». Члени обласного журі виставки – конкурсу відмітили 3 роботи вихованки БШ Лущай Тетяни (кер. Дієва Н.М.), Колєсникова Юрія   (гурток «Майстер», кер. Драгун М.Г.) та Кузьмінової Ганни (гурток «Декоративний розпис», кер. Панжинська Т.М.), Собкович Світлана (гурток вишивки, кер. Заєць А.С.);

Лущай Тетяна (гурток «Декор», кер.Дієва Н.М.)  стала переможницею обласної дитячо-юнацької виставки «З Україною в серці» (номінація «Писанкарство») та в номінації «Образотворче мистецтво» обласного літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ».

В 2009-2010 навчальному році збільшилася кількість вихованців Будинку школяра, які брали участь в районних конкурсах дитячої творчості. До участі в районних конкурсах було подано роботи 172 вихованців Будинку школяра, 41 вихованців зайняли призові місця в районних конкурсах дитячої творчості, 15 – переможці обласних.

Завдяки  заходам естетичного та краєзнавчого спрямування, які проводяться в Будинку школяра ( свята, виставки малюнків,  виставки декоративно-прикладної творчості , літературно-музичні композиції, краєзнавчі  свята, конкурси юних літераторів «Собори наших душ», конкурсно-розважальні програми і т.ін.) розкрито нові таланти, підвищується загальний рівень вихованості учнів.

Учасниками районних свят та програм художньо-естетичного напрямку є вихованці літературно-драматичного гуртка БШ (кер.Федоркіна Т.В.). Члени гуртка постійні організатори та ведучі всіх святкових заходів.

Керівники гуртків художньо-естетичного напрямку Будинку школяра прагнуть створити в закладі осередок виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою. Слід відмітити роботу з творчо обдарованими дітьми таких керівників гуртків Будинку школяра: Дубачинська Л.І, Драгун М.Г.,  Панжинська Т.М.,  Тиндик В.М., Федоркіна Т.В., Івахненко О.В., Дієва Н.М.,  Тимошенко С.Ю.

Дієва Н.М. та вихованці гуртка «Етно» працювали над дослідницько-інформаційним проектом «Бабусина лялька».  Діти працювали над збереженням і поширенням народних ремесел малої Батьківщини, популяризації творчості майстрових людей свого регіону, залучення їх до співпраці, оволодівали теоретичними знаннями та найпростішими прийомами виготовлення ляльки мотанки. Результатом роботи стала перемога на обласній виставці дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край».

 

На виконання Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.05.2001 року № 105 «Про застосування премії голови районної державної адміністрації для обдарованих дітей «Творча обдарованість» та з метою створення сприятливих умов для інтелектуального і духовного розвитку обдарованих дітей району, висвітлення здобутків яскравих особистостей, ­­­­­­­­­­­­­­­­­в червні 2011 року, одинадцятий рік поспіль, була вручена премія голови районної державної адміністрації «Творча обдарованість» найталановитішим учням шкіл району.  Премію було присуджено 10 учням шкіл у номінаціях  «Інтелектуальна обдарованість»( 3 учням), «Художня література»( 1 учень), «Журналістика»(1 учень), «Вокальне мистецтво. Сольний спів» (2 учнів), «Фізкультура і спорт» (2 учнів), «Драматичне мистецтво» (1 учень).  Премію (диплом лауреата та грошову винагороду) школярі отримали в День захисту дітей на районному святі.

 

Всього за 2010-2011 н.р. 255 учнів шкіл та Будинку школяра взяли участь у різноманітних конкурсах дитячої творчості художньо-естетичного напрямку.

123  дитини зайняли призові місця в районних етапах конкурсів ( з них 41 вихованець Будинку школяра).

18  учнів отримали перемоги на обласному рівні ( 11 перемог – Будинок школяра).

 

 

 

 

 

Кількісний склад переможців обласних  конкурсів дитячої творчості

(художньо-естетичний напрямок) по школам району

 

\s

 

 

 

Кількісний склад переможців районних конкурсів дитячої творчості

\s (художньо-естетичний напрямок) по школам району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи переможців обласних та районних конкурсів будуть надруковані у  збірці «Колумби власного «Я».

Вперше, в цьому навчальному році, в районному Будинку школяра почала діяти         програма раннього розвитку дитини 4-6 років «АБВГДейка» (кер. Дієва Н.М.), яка передбачає організацію  виховної роботи, зорієнтованої на особистість кожної дитини дошкільного віку, на здійснення індивідуального підходу; єдність педагогічного та батьківського впливів на дитину як особистість, щоб вона могла на різних етапах життєдіяльності приймати та застосовувати нестандартні та найоптимальніші ситуаційні рішення.

Метою програми раннього розвитку дітей «АБВГДейка» є розвиток природних нахилів, здібностей, творчого мислення дітей,  які відвідують інші навчальні заклади чи навчаються вдома, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності:

створення та забезпечення різних комунікативних ланок («дитина-дорослий», «дитина-дитина», «дитина-однолітки»);

розвиток у дітей всіх форм (емоційно-особистісного, ситуативно-ділового, поза ситуативного) та засобів спілкування;

встановлення емоційної довіри і збереження позитивної атмосфери спілкування;

розвиток інтелекту дітей під час комунікативно-мовленнєвої діяльності;

формування творчого ставлення до організації спілкування, розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей.

У гуртку «АБВГДейка» навчалося 14 дітей. Заняття проводилися один раз на тиждень.

На жаль, для роботи з такими дітьми, на сьогоднішній день  Будинку школяра не вистачає окремої кімнати, обладнання для занять, а також оплачуваних годин на даний гурток.

 

В районному Будинку школяра прикладаються значні зусилля для  всебічного розвитку дітей та молоді Томаківщини, приділяється велика увага збільшенню їх інтересу до різних видів творчої діяльності  через участь в різнопланових масових заходах, конкурсах , акціях, операціях. Здійснюється даний напрямок роботи завдяки умові природної потреби дітей до лідерства, прагненню бути першими в суспільно корисних справах, цьому безпосередньо сприяє  діяльність районної дитячої організації «КРОК», яка активно діяла протягом всього

2010-2011 н.р.,  здійснюючи чітку реалізацію «Програми  діяльності Томаківської районної дитячої організації «КРОК» « Я – Родина – Батьківщина », було розроблено   План роботи ТРДГО «КРОК» на друге півріччя 2010 та перше півріччя 2011 років.

Робота ТРДГО «КРОК» за цей період мала чітку тенденцію поєднання з виховною роботою в загальноосвітніх закладах району за напрямками естетичного виховання, народознавства, милосердя, пошуково-краєзнавчої роботи. Як підсумок – члени організації є  активним учасниками  всіх заходів,  конкурсів, проектів , що проводилися на районному та обласному рівнях в цьому навчальному році.

ТРДГО «КРОК»  на даний час об’єднує 16 первинних осередків, які працюють у всіх загальноосвітніх закладах Томаківського району.  Загальна кількість – 855 членів. Найчисельнішими в 2010-2011 н.р. стали первинні дитячі організації Томаківської ЗОШ №1 – д/ о «Квазар»- 116 дітей, Зорянської  ЗОШ – д/о «Фортуна» – 98 дітей, Кисличуватської ЗОШ  – д/о «Дзвін» – 71 дитина, Томаківської ЗОШ № 2 – д/о « Веселий вулик» – 65 дітей, Чумаківської ЗОШ – д/о «Калина» – 62 дитини,  дитячо – юнацьке об’єднання Вищетарсівської ЗОШ складає – 227 дітей.

В даний період ТРДГО «КРОК» очолювала Івахненко О.В., культорганізатор БШ, повноваження заступника голови ТРДГО «КРОК» здійснювала Кольгіна Т.О., голова пер.д/о «Фортуна».

Виконавчий орган ТРДГО «КРОК» – Рада організації, працювала у складі затвердженому  9-им Зльотом організації.

 

Засідання Ради організації відбувалися згідно плану роботи ТРДГО «КРОК» на 2010 – 2011 н.р. та вдало поєднувалися з семінарами педагогів організаторів, які є головами первинних дитячих осередків .

В рамках засідань Ради організації в цьому навчальному році було вирішено низку важливих для подальшої діяльності ТРДГО «КРОК» питань, це :

- збільшення розміру членських внесків з 0.30 коп. до 1.00 грн.;

- про несплату членських внесків у липні, серпні ;

- про заснування газети «Крокус» районної дитячої організації;

- про проведення конкурсу серед первинних д/о на створення кращого відео – фільму «Знайомтесь, моя дитяча організація» і т.п.

Також, після вирішення поточних питань життєдіяльності ТРДГО «КРОК», з дітьми – членами Ради, проводилися тренінгові заняття, навчання, анкетування, а також засідання редколегії газети  «Крокус».

Члени Ради організації – лідери шкільного самоврядування, тому користуючись навиками та порадами здобутими на засіданнях Ради ТРДГО «КРОК» вони здійснювали роботу безпосередньо в своїх первинних дитячих осередках за напрямками : проведення агітаційної кампанії по залученню нових членів д/о, організація та здійснення роботи прес-центрів, координування  роботи вожатих з молодшими школярами, активна робота з підготовки масових заходів д/о і зокрема Веселкового тижня,  проведення майстер-класів з виготовлення святкових подарунків, організація ігор та розваг у вільний час, робота з ровесниками стосовно методів та форм самовиховання та самовдосконалення, лідерські навчання, агітаційна робота по боротьбі зі шкідливими звичками, організація масових туристичних заходів.

З поміж великої кількості заходів та конкурсів які згідно плану роботи ТРДГО «КРОК» та БШ проводилися  в 2010 -2011н.р., треба окремо відзначити :

випуск святкових листів зі словами привітань до 10-річчя ТРДГО «КРОК», присвячених відзначенню цієї події, адресованих членам первинних дитячих організацій;

у рамках акції «Привітай ветерана» було організовано та поширено  листівки-поздоровлення з Новорічними святами у грудні 2010 року, та з Днем Перемоги в травні 2011 року усім ветеранам Великої вітчизняної війни, що проживають на території нашого району, також привітання від членів д/о отримали ветерани педагогічної праці

протягом другого півріччя  проводився активний збір матеріалу для публікації в районній газеті дитячої організації, яку на засіданні Ради вирішено було назвати «Крокус», випуск цієї газети планується на початок 2011-2012 навч. року;

проведено конкурс серед первинних д/о на створення кращого відео – фільму «Знайомтесь, моя дитяча організація». Конкурс став своєрідним презентаційним екскурсом з історії та сьогодення  кожного первинного осередку, він допоміг дітям проявити своє бачення  проблем та досягнень своєї організації, виявити таланти, показати здобутки. Учасниками конкурсу стали члени таких дитячих об’єднань :

д/о «Квазар» Томаківської ЗОШ №1, д/о «Темп» Добронадіївської ЗОШ, д/о «Богун» Вищетарасівської ЗОШ, д/о «Сонячна» Михайлівської ЗОШ, д/о «Самоцвіти» Настасівської ЗОШ, д/о «Дзвін» Кисличуватської ЗОШ, д/о «Калина» Чумаківської ЗОШ, д/о «Чайка» Преображенської ЗОШ. Підбиття підсумків конкурсу відбудеться під час проведення 10-го Зльоту Томаківської районної дитячої громадської організації «КРОК».

З метою реалізації Проекту Будинку школяра з туристсько-краєзнавчого напрямку «Самореалізація творчої особистості в системі туристсько-краєзнавчої роботи» впродовж 2010-2011 навчального року педагогічний колектив БШ, творча група спрямували свою роботу на:

створення  умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих та талановитих  особистостей;

залучення молоді до свідомого формування своєї позиції в соціокультурному оточені;

виховання у дітей любові до рідної землі, національної  самосвідомості, патріотизму.

На виконання цих завдань методистом з туристсько-краєзнавчої роботи систематично проводились семінари, методичні наради з питань туристсько-краєзнавчої роботи з педагогічними працівниками різних категорій: заступниками директорів шкіл з виховної роботи, відповідальних за ТКР у навчальних закладах, керівниками музеїв та гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку.

Постійно надається методична допомога щодо організації роботи з творчо обдарованими дітьми, залучення учнів до гурткової роботи, участі вихованців Будинку школяра, учнів загальноосвітніх закладів в районних та обласних заходах.

Робота гуртків Будинку школяра з туристсько-краєзнавчого напрямку спрямована на поглиблення знань учнів,  розширення  їх кругозору, виховання загальнолюдських цінностей. Під час занять гуртківці вивчають історію та культуру рідного краю, пам’ятники архітектури, мистецтва, археології, усної народної  творчості, набувають необхідні знання з організації та проведення  туристичних подорожей. Особливу увагу керівники гуртків краєзнавчого напрямку приділяють залученню учнівської молоді  до самостійних досліджень. В процесі краєзнавчих спостережень відбувається активне засвоєння учнями навчального матеріалу і набуття навичок, необхідних у житті. Набуті знання, уміння і навички в гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку вихованці Будинку школяра демонструють під час змагань, конкурсів, походів, експедиціях.

Всього в районі  станом на 01.01.2011 року працювали 16 гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку, які охоплювали 252 дитини. Із них:

9 гуртків загальноосвітніх закладів (108 дітей): Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст., Новокиївського НВК, Добронадіївського НВК, Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2 гуртка), Зеленогайського НВК (2 гуртка), Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1  (2 гуртка);

7 гуртків районного Будинку школяра (144 дитини) на базі шкіл: Добронадіївського НВК, Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст., Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст., Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст., Вищетарасівської  ЗОШ І-ІІІ ст., Глухівського НВК.

На базі Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 працює туристичний клуб «Тайфун»,

 

У 2010-2011 навчальному році Будинком школяра, загальноосвітніми закладами була проведена певна робота щодо організації та забезпечення участі учнівської молоді в районних та обласних заходах туристсько-краєзнавчого напрямку:

ІУ обласна дитяча туристична виставка «Туристичні перлини

Дніпропетровщини» (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та вихованці Будинку  школяра, учні Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Обласний туристсько – краєзнавчий конкурс «Золотий Колобок – 2010» в

номінаціях: «Кращий масовий захід з туристсько-краєзнавчої роботи та Європейської просвіти з учнівською молоддю та педагогами» (Томаківська ЗОШ І-ІІІ ст .№ 1) та «Кращий туристсько-краєзнавчий гурток області» (туристсько-краєзнавчий гурток «Намет» Будинку школяра на базі Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст).

Обласний та районний етапи Всеукраїнського огляду  музеїв при навчальних

закладах системи освіти (шкільні музеї Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.,  Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст., Добронадіївського НВК,  Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Обласний та районний етапи Всеукраїнської фольклорно-етнографічної

експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю». Переможцями  районного етапу експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю» стали юні пошуківці туристсько-краєзнавчого гуртка «Намет» Будинку школяра, учні Чумаківської  ЗОШ І-ІІІ ст. (І місце), Новокиївського НВК (ІІ місце), Добронадіївського НВК (ІІІ місце).

Обласний та районний етапи Всеукраїнської історико-географічної експедиції

«Історія міст і сіл України». Переможцями районного етапу історико-географічної експедиції стали вихованці Будинку школяра, учні Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Виводівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Районний конкурс на кращий похід року. Переможцями конкурси стали

туристичні загони :  районного Будинку школяра, Глухівського НВК (І місце), Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце),  Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ місце).

Районному конкурсі на кращу листівку рідного краю «Краю, рідний мій

краю». Призові місця в конкурсі зайняли юні краєзнавці Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (І місце), Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст. (І місце), Добронадіївського НВК (ІІ місце), Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце), Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ місце).

 

У вересні 2010 року вихованці туристсько-краєзнавчого гуртка «Краєзнавець» Ярова Олена, Куропата Олексій та Лукаш Наталія,  під керівництвом досвідченого педагога, краєзнавця Назаренко Л.М. взяли участь у ІV обласній дитячій туристичній виставці «Туристичні перлини

Дніпропетровщини», а саме  у конкурсних програмах : презентації маршрутів 1-3 денних туристичних  походів «Зеленими стежками ріднокраю» та на кращий звіт про проведення 1-3 денного похіду по рідному краю (заочний).

Вихованці туристсько-краєзнавчого гуртка «Намет» (керівник Заболотня О.В.) взяли участь у обласному туристсько-краєзнавчому  конкурсі  «Золотий Колобок – 2010» (номінація «Кращий туристсько-краєзнавчий гурток області»). Вихованці цього гуртка стали переможцями районного етапу Всеукраїнської фольклорно-етнографічної експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю» та зайняли ІІ місце у районному конкурсі

Вихованець історико-краєзнавчого гуртка Тимошенко Олександр (керівник Тимошенко С.Ю.) та пошуковий загін історико-краєзнавчого гуртка (керівник Мироненко Н.С.) стали переможцями районного етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України».

Юні туристи гуртка «Пішохідний туризм» (керівник Луцева А.О.) зайняли І місце у районному конкурсі на кращий похід року.

 

З метою активізації позакласної та позашкільної краєзнавчої, туристичної та екскурсійної роботи, ефективного використання можливостей туризму і краєзнавства у навчально-виховному процесі, виявлення кращого досвіду цієї діяльності в навчальних закладах Будинком школяра щороку проводиться районний огляд-конкурс на кращу організацію туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи, переможцями якого у 2010 році стали педагогічний та учнівський колективи Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст. та  Добронадіївського НВК.

 

З метою поліпшення стану туристсько-краєзнавчої роботи  в загальноосвітніх закладах району районним Будинком школяра заплановано ряд заходів:

- провести для  заступників директорів з виховної роботи, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в закладах освіти району, керівників гуртків семінари з питань щодо поліпшення стану туристсько-краєзнавчої роботи зі школярами;

-  проаналізувати ефективність використання педагогічних кадрів в роботі з учнівською молоддю, що пройшли підготовку та перепідготовку з спортивно – туристичного та краєзнавчого напрямку на базі  Обласного інституту  післядипломної педагогічної освіти (вчитель фізичної культури, вчителі початкових класів, керівники  туристсько – краєзнавчих гуртків, керівників шкільних музеїв, інструктори дитячо – юнацького туризму ) та забезпечити подальшу підготовку туристського активу вчителів та громадських кадрів для роботи зі школярами;

-  вивчити, узагальнити та поширити кращий педагогічний досвід з туристсько-краєзнавчої  роботи;

-   удосконалити зміст, методику організації, діяльності з підвищення ролі туризму та краєзнавства  у всебічному вихованню учнів;

-  надати практичну та методичну допомогу загальноосвітнім  закладам  в організації позашкільної та позакласної роботи з учнівською молоддю;

-   сприяти розширенню сітки туристсько-краєзнавчих гуртків;

-  розробити  та застосувати ефективні засоби стимулювання педагогів та учнів за якісні показники в туристсько-краєзнавчій роботі.

 

Аналіз роботи  районного Будинку школяра з дітьми та учнівською молоддю свідчить про наявність в закладі та в роботі педагогів творчого розвитку творчого розвитку, професійного підходу до навчання та виховання.

 

Поряд з досягненнями та здобутками залишилися невирішеними деякі питання та проблеми:

недостатні умови і можливості для позашкільної виховної роботи учнів в умовах сільської школи;

відсутнє фінансування для проведення активних і дієвих форм позашкільної освіти ( створення гуртків науково-технічної творчості, гуртків для дошкільнят);

відсутність пального для підвозу дітей району на районні масові заходи, зльоти, конференції ;

 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне визнати пріоритетними для подальшого розвитку позашкільної освіти в районі наступні напрями:

розширення мережі гуртків, секцій, клубів та інших творчих об»єднань з метою створення додаткових можливостей для  духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді;

створення умов для забезпечення змістовного дозвілля, що в свою чергу, зумовлює необхідність уживати заходи щодо діяльності Будинку школяра як координаційного центру виховної та організаційно-масової роботи в селищі та районі;

зміцнення, модернізація та розвиток навчальної, матеріально-технічної бази шляхом поліпшення ресурсного забезпечення закладів за рахунок збільшення та раціонального використання бюджетних коштів;

подальша підтримка і розвиток обдарованих дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мета і завдання

Томаківського районного Будинку школяра

на 2011-2012 навчальний рік

 

 

 

 

Головна мета роботи Будинку школяра у 2011-2012 н.р.

 

задоволення  різноманітних потреб дітей у пізнанні та спілкуванні, які не завжди можуть бути реалізованими в умовах шкільного навчання;

набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;

стимулювання творчого розвитку і соціальної підтримки обдарованих дітей.

 

 

 

Завдання:

 

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, життєво й соціально компетентної  особистості;

удосконалення навчально-виховного процесу на основі запровадження необхідних змін у традиційній структурі й змісті діяльності;

апробація та впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій;

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Регламент роботи

 

Час роботи:           з 8.00     до 17.00

 

Перерва:                з 12.00   до 13.00

 

Понеділок:            ІІІ, ІУ-ий        – виїзди працівників Будинку школяра у школи  для

надання методичної допомоги ( згідно графіка)

 

Щопонеділка – оперативна нарада при директорі

 

 

Вівторок:              І –ий             – засідання педради

ІІ –ий             – нарада при директорі, робота з періодичними

виданнями, систематизація методичного

матеріалу

 

 

Четвер:                   І – ий             – інструктивно-методичні наради для відповідальних

за ТКР ( один раз на квартал)

 

ІІ – ий            – засідання методичного об»єднання та семінари-

практикуми для педагогів-організаторів

 

 

П»ятниця                                       – планування роботи, масові заходи

 

 

 

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п»ятниця, субота – робота гуртків та об»єднань.

 

ІУ.   Організаційна робота

 

№ з/п  

ЗМІСТ

 

 

09

 

10

 

11

 

12

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

Вихід

1. Провести роз»яснювальну роботу серед учнів шкіл Томаківського району та їх батьків щодо діяльності колективу в новому навчальному році К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

К 

 

М

Наказ про результати діяльності колективу в новому навчальному році
2. Розподілити обов»язки серед педколективу Будинку школяра Д Наказ про розподіл обов»язків
3. Скласти і затвердити: 

- тарифікаційні списки педпрацівників

 

 

Д

 

 

 

Д

 

 

Наказ про розподіл годин гурткової роботи
- розклад занять гуртків Д Д Розклад занять
4. Затвердити: 

-навчальні плани керівників гуртків

 

 

Д

 

 

Д

Відмітка в журналі
-методичні плани Д Д Відмітка про затвердження
5. Підготувати табель обліку робочого часу працівників Будинку школяра Д Д Д Д Д Д Д Д Д Табель до 20 числа
6. Підготувати графік відпусток працівників Будинку школяра Д Графік та наказ
7. Скласти графік проведення відкритих занять М М Графік та висновки у книзі відвідування занять
8. Скласти графік виїздів методистів Будинку школяра по школах М М Графік та висновки у книзі надання методичної допомоги
9. Підготувати: 

- дані про чисельність працівників

 

Д

 

Д

Інформація в райво
-статистичний звіт про позашкільний  заклад Д Д Звіт

V.   Робота з педагогічним колективом

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

Організаційні заходи Здійснити перевірку особових справ працівників 

 

Провести інструктаж з техніки безпеки серед педпрацівників закладу

Скласти графік відвідування гурткових занять та шкіл району на І семестр 

Провести  співбесіду з працівниками БШ по виконанню посадових обов»язків, планів

Забезпечити участь педпрацівників БШ в курсовій перепідготовці
Засідання педрад Аналіз НВ та методичної роботи за минулий н.р. 

Організація роботи БШ у 2011-2012 н.р.

Затвердження планів роботи методистів, культорганізатора та керівників гуртків на новий н.р.

 

( Федоркіна  Т.В., Шевченко В.А.)

 

 

 

Наради при директорі

1. Про формування навчальних груп (Шевченко В.А.) 

2. Про організацію та проведення районного туристсько-краєзнавчого Зльоту

(Бусько І.О.)

 

1.Про дотримання правил протипожежної  безпеки,санітарно-гігієнічних норм в роботі  з дітьми 

(Бусько І.О.)

2.Про організацію та проведення конкурсу-презентації тематичних екскурсійних марш-

рутів ( Бусько І.О.

 

 

 

 

1.Про організацію та проведення районного Зльоту  ТРДГО «КРОК» (Івахненко О.В.) 

 

 

 

 

 

Про зайнятість вихованців БШ в період зимових канікул  ( за участю керівників гуртків, педагогів-організаторів) 

 

(Шевченко В.А.,

Івахненко О.В.,

Бусько І.О.)

 

Накази, звіти

1.Про розподіл обов»язків між працівниками Будинку школяра (Федоркіна Т.В.) 

2.Про режим роботи районного БШ (Федоркіна Т.В.)

3. Про затвердження правил внутрішнього розпорядку (Федоркіна Т.В.)

4.Про охорону праці та дотримання правил техніки безпеки (Федоркіна Т.В.)

 

 

1.Про активізацію роботи з дитячим активом ТРДГО «КРОК» (Івахненко О.В.) 

2.Про підсумки районного огляду музеїв при навчальних закладах системи освіти (Бусько І.О.)

 

1.Про проведення  10-го Зльоту ТРДГО «КРОК» 

(Івахненко О.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Про організацію та проведення Новорічних свят (Федоркіна Т.В.) 

2.Про організацію роботи районного БШ під час зимових канікул (Федоркіна Т.В.)

 

2.Звіт про стан ТКР в районі за 2011 рік

(Бусько І.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Про призначення відповідального за ведення ділової документації в БШ 

(Федоркіна Т.В.)

6.Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей

(Федоркіна Т.В.)

7. Про створення комісії для списання непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей

(Федоркіна Т.В.)

8. Про організацію роботи з охорони праці

(Федоркіна Т.В.)

9.(Бусько І.О.)

10.Про проведення районного зльоту юних туристів-краєзнавців

(Бусько І.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

Травень

Скласти графік 

відвідування гурткових занять та шкіл району на ІІ семестр.

Створити творчу групу по написанню навчальних планів роботи колективу на 2012-2013 н.р.
Формування творчої особистості у креативному освітньо-виховному просторі на 

Засадах духовності.

 

(Федоркіна Т.В.)

Шевченко В.А.)

1.Про підсумки роботи керівників гуртків  за І півріччя 2011-2012 н.р. 

(Шевченко В.А.)

2. Про підготовку

Вихованців БШ до участі в обласній виставці «знай і люби свій рідний край»

(Івахненко О.В.)

Про стан викладання дисциплін у гуртках декоративно- 

прикладного мистецтва

районного Будинку школяра

( Шевченко В.А.)

 

Про підготовку та проведення фестивалю дитячої пісенної та декоративно-прикладної тв-ті

( Івахненко О.В.)

Про виконання навчальних програм та ведення  документації керівниками гуртків 

(Шевченко В.А., Бусько І.О.)

 

Про підготовку та проведення психолого-педагогічної конференції

(Федоркіна Т.В.)

1.Про стан методичної роботи в Будинку школяра 

( Федоркіна Т.В.)

 

2.Про організацію та проведення Дня захисту дітей для гуртківців БШ

(Івахненко О.В.)

 

1.Про підсумки роботи Будинку школяра за 2011-2012 н.р. 

( Шевченко В.А.,     Бусько І.О.,

Івахненко О.В.)

 

2.Про планування навчально-виховної та методичної роботи на новий навчальний рік

( Шевченко В.А.,     Бусько І.О.,

Івахненко О.В.)

 

1.Про ведення журналів обліку гурткової роботи роботи керівниками гуртків Будинку школяра 

( Шевченко В.А.)

 

2.Про проведення районного конкурсу-презентації тематичних екскурсійних маршрутів «Знай і люби свій рідний край»

(Бусько І.О.)

3. Про ведення журналів обліку гурткової роботи керівниками гуртків ТК напрямку (Бусько І.О.)

4.Звіт по роботі з творчо обдарованими дітьми в обласний ДК «Веснянка»

(Івахненко О.В.)

1.Про стан викладання дисциплін у гуртках декоративно-прикладної творчості  Будинку школяра 

(Шевченко В.А.)

2.Про стан викладання дисциплін у туристичних та краєзнавчих гуртках

(Бусько І.О.)

 

1.Про виконання навчальних програм 

та ведення документації керівниками гуртків БШ  (Шевченко В.А.)

 

 

1.Про роботу з обдарованими дітьми. 

(Федоркіна Т.В.)

2.Про стан туристсько-краєзнавчої роботи в районному БШ

(Бусько І.О.)

1.Про стан навчально-виховної роботи в районному Будинку школяра (Шевченко В.А., Бусько І.О.) 

2.Про стан методичної роботи в районному БШ

(Федоркіна Т.В.)

3. Про проведення Дня захисту дітей в Будинку школяра.

(Федоркіна Т.В.)

4.Про затвердження графіка відпусток працівників районного БШ (Федоркіна Т.В.)

 

 

VI.  Науково-методичне забезпечення

 

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

Грудень

 

Методичне об»днання педагогів-організаторів 1.Організаія роботи ПО в контексті районної науково-методичної проблеми «Розвиток креативної особистості запорука формування інноваційної особистості». 

2.Технологія педагогічної

підтримки і супроводу індивідуального розвитку й саморозвитку особистості

Удосконалення моделі реалізації національно- 

патріотичного виховання в дитячих організаціях загальноосвітніх закладів

 

Томаківська ЗОШ №2

(Кольгіна Т.О.,

Шевченко В.А.,

Паршикова Т.І.)

Оперативні наради для педагогів-організаторів шкіл району БШ 

(Кольгіна Т.О., Шевченко В.А.)

Організаційно-методичні засади підготовки і проведення Х Зльоту ТРДГО «КРОК» 

 

БШ

(Івахненко О.В.., Шевченко В.А.)

 

 

 

Семінарські заняття для керівників гуртків Урізноманітнення, роз- 

робка, вдосконалення сучасних інноваційних

форм  та методів прове-

дення занять, впровадження їх в педагогічну практику керівників гуртків

БШ., Шевченко В.А.

Семінари  для відповідальних за ТКР  

 

Туризм і краєзнавство як пріоритетні напрямки у патріотичному вихованні підростаючого покоління. 

Організаційно-методична робота з підготовки і проведення районних заходів з туристсько-краєзнавчого напрямку

БШ, Бусько І.О.

 

 

 

 

 

 

 

Видати методичні рекомендації Щодо  структури проведення гурткового заняття 

(Шевченко В.А.)

 

Щодо підготовки і проведення районного зльоту  юних туристів туристів  (Бусько І.О.)

 

Щодо участі в районному  конкурсі музеїв, кімнат бойової, трудоваї слави.

(Бусько І.О.)

 

Щодо проведення  заходів до Дня партизанської слави та 70-річчяя партизанського руху в Україні  (Бусько І.О.)

Щодо  використання сучасних інноваційних форм та методів проведення занять 

(Шевченко В.А.)

 

Щодо проведення районного конкурсу літературних творів, присвяченого  70  -річчю партизанського руху в Україні (Бусько І.О.)

 

Щодо організації роботи шкільних музеїв

(Бусько І.О.)

Щодо  підготовки та проведення масових заходів національно-патріотичного виховання 

 

(Івахненко О.В.)

Щодо  використання ігрових технологій в навчально- 

виховному процесі БШ

 

(Шевченко В.А.)

Методичне об»єднання відповідальних за роботу  євроклубів 1.Розвиток євроклубів та координація їх діяльності. 

 

2.Опрацювання нормативно-правових документів.

 

Шевченко В.А.

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

Використання креатив- 

них методів виховання в роботі педагога-організатора

 

Томаківська  ЗОШ №1

(Кольгіна Т.О., Шевченко В.А.,

Яременко О.П.)

Підсумки  роботи районного МО за 2011-2012 н.р. 

 

БШ.,

(Кольгіна Т.О.,

Шевченко В.А.).

Організація підготовки учнів до участі в конкурсі-захисті дослідницьких робіт, 

турнірах, фестивалях

 

БШ,

Шевченко В.А.,

Івахненко О.В.

 

Підготовка та проведення фестивалю 

пісенної та декоративно-прикладної творчості

«Ярмарка талантів»

 

БШ.,

Федоркіна Т.В.,

Івахненко О.В.

 

 

 

 

Ігрові технології в 

Навчально-виховному процесі

Позашкільного начального закладу

 

БШ., Шевченко В.А.

 

 

 

БШ, Бусько І.О.

 

 

 

 

БШ, Бусько І.О.

 

 

Щодо підготовки учнів до участі в 

Конкурсі-захисті дослідницьких робіт,

Турнірах, фестивалях

 

(Шевченко В.А.)

 

 

Щодо використання креативних методів виховання в роботі педагога-організатора 

 

(Шевченко В.А.)

Щодо планування роботи педагога-організтора 

(Шевченко В.А.)

Впровадження в роботу шкільних євроклубів сучасних виховних заходів (бар кемп, соціальний флешмоб та ін.). 

Підведення підсумків роботи (Шевченко ВА.)

VII.     Робота з творчо обдарованими дітьми

 

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

 

 

Психологічні тестуван- 

ня, спрямовані на пошук обдарованих дітей:

-самодіагностика психо-

логічних особливостей

дитини (темпераменту,

типу х-ру, психологічний аналіз продуктів творчої

діяльності учнів шкіл, ви-

хованців БШ

(Федоркіна Т.В.)

1.Обновити районний 

банк «Обдарованість»

даними про обдарованих дітей, учасників та переможців предметних олімпіад, творчих конкурсів

 

(Федоркіна Т.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне консультування батьків щодо розвитку творчої особистості дитини 

 

(Керівники гуртків)

 

 

Вивчення умов виховання дітей та підлітків у сім»ї

(тестування та анкетування батьків)

 

(Шевченко В.А., Бусько І.О., кер. гуртків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити банк даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями 

 

(Федоркіна Т.В.)

 

Діагностика рівня творчих досягнень учнів, їх участі в конкурсах

 

(до 25.12)

 

(Шевченко В.А., Бусько І.О.)

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Робота з дитячою організацією

Діяльність органів управління Організацією Тренінгове заняття для лідерів на тему «Спілкуватися з іншими – розуміти себе» 

 

(Івахненко О.В.)

Засідання Ради Організації 

 

(Івахненко О.В.)

10-ий Зліт ТРДГО «КРОК» 

 

(Івахненко О.В.)

Засідання ревізійної  комісії 

 

(Івахненко О.В.)

Робота з дитячим активом 

 

Навчання активу (культмасовий сектор та юнкори): 

1.Організація роботи прес-центру в новому навч. році. Значення газети та шкільного радіо в роботі д/о.

2. Проведення агітаційної кампанії по залученню нових членів д/о. Методи роботи.

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (вожаті та організатори) 

1. Діяльність вожатих та організаторів в д/о. Поняття їх майстерності: психологічні моменти спілкування, розуміння правил розподілу доручень та обов»язків.

2. Підготовка до Дня народження ТРДГО «КРОК»

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (культмасовий сектор та юнкори): 

1.Сучасні вимоги по  оформленню  газети д/о.

2. Виконання святкових газет (практичні поради).

 

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (вожаті та організатори) 

1.Практичне заняття «Майстерня Діда Мороза».

2.Художнє, музичне оформлення новорічних свят. Нові сценарії, ігри та розваги (практичні поради).

 

(Івахненко О.В.)

 

Конкурси, акції, операції,   виставки, майстер-класи

 

Ігровий інтелектуальний конкурс «Хочу вчитись!», присвячена початку нового навчального року 

(Івахненко О.В., Дієва Н.М.)

Оголошення Марафону дитячої творчості «Знайомтесь, моя Дитяча Організація!»

(Івахненко О.В.)

Анкетування членів ТРДГО «КРОК» щодо знання основ діяльності свого первинного 

 

(Івахненко О.В.)

Районна експрес-виставка 

кращих робіт Марафону дитячої творчості «Знайомтесь, моя дитяча організація» (Дієва Н.М.)

 

Веселковий тиждень.

 

 

(Івахненко О.В.)

Акція привітання ветеранів війни, ветеранів педагогічної праці з новорічними та різдвяними святами «Різдвяний вертеп» 

 

(Івахненко О.В.)

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

Обговорення питаня «Організаційно-педагогічні умови ефективної роботи з обдарованими учнями» на нараді директорів 

 

(Федоркіна Т.В.)

 

 

Участь в районних та обласних конкурсах дитячої творчості

(згідно плану)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення стенду «Організація роботи з обдарованими дітьми» 

 

(Федоркіна Т.В.,

Дієва Н.М.)

 

 

 

 

 

Участь в районних та обласних конкурсах дитячої творчості

(згідно плану)

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків роботи з творчо обдарованими дітьми. 

 

Обговорення  для нагородження преміями кандидатур вчителів, вихованці яких досягли значних успіхів в обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах .

(Федоркіна Т.В.)

 

 

Підготовка та проведення 

районної психолого-

педагогічної конференції

«Розвиток творчих здіб-

ностей та обдарованості:

досвід, проблеми, перспективи»

 

(Федоркіна Т.В.)

 

 

Засідання комісії з присудження 

премії голови РДА «Творча обдарованість» для талановитих та обдарованих  дітей району

 

(Федоркіна Т.В.)

 

 

 

Діагностика рівня творчих досягнень учнів, їх участь в конкурсах, олімпіадах» (обговорення)

до 15.05

 

(Шевченко В.А., Бусько І.О.)

Засідання Ради Організації 

 

(Івахненко О.В.)

 

 

 

 

 

 

 

Тренінгові заняття для лідерів на тему «Шкідливі звички учнівської молоді – переможемо разом» 

 

(Івахненко О.В.)

Тренінгові заняття для лідерів на тему «Проектуємо майбутнє» 

 

(Івахненко О.В.)

Засідання Ради Організації 

 

(Івахненко О.В.)

Засідання ревізійної комісії 

 

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (культмасовий сектор та юнкори): 

1.Виникло питання (обговорення плану ТРДГО «КРОК»).

2.Виховання і самовиховання-в чому різниця? Ваш досвід.

3.Виховання  патріотизму в д/о.

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (вожаті та організатори) 

1.Дитяча дипломатія (шкільна та поза школою). Тестування «Пізнай себе і ближнього».

2.Умови для вдалого проведення заходів. Практичне завдання – конкурс «Школа майбутнього».

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (культмасовий сектор та юнкори): 

1.Висвітлення поняття «Євро інтеграція України». Дитячий рух в міжнародних документах. Дитячі організації за кордоном.

2.Бесіда «Європа наше майбутнє». Зустріч з клубом «ЄвроМаківка»

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (вожаті та організатори) 

1.Диспут «Творчість і лідерство-умови цікавого життя» в д/о (обмін досвідом).

2.Практичне заняття «Прекрасне – своїми руками».

 

(Івахненко О.В.)

Навчання активу (культмасовий сектор та юнкори): 

1.Підсумки діяльності дитячого активу за рік. Досвід д/о району.

2.Організація масових

ігор  на свіжому повітрі. Поради туристів.

 

(Івахненко О.В.)

Виставка робіт гуртківців Будинку школяра за І півріччя 

 

(Івахненко О.В., Дієва Н.М.)

 

 

 

 

 

 

Конкурсна програма для вихованців БШ та членів ТРДГО «КРОК» до Дня захисника Вітчизни. 

 

(Івахненко О.В., Дієва Н.М.)

Конкурсно-розважальна програма 

для вихованців БШ та членів ТРДГО «КРОК»

«Вітаю матусю!»

 

(Івахненко О.В., Дієва Н.М.)

Акція допомоги «Ветеран живе поруч» 

 

(Івахненко О.В.)

Святкові заходи до Дня Перемоги 

 

Розважальна програма

 

(Івахненко О.В.)

ІХ. Масові заходи

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

 

Грудень

 

Районні масові заходи Районний туристичний зліт 

 

(Бусько І.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс-презентація тематичних турис-тичних маршрутів «Знай і люби свій рідний край» 

(Бусько І.О., Івахненко О.В.)

 

 

Районний зліт ТРДГО «КРОК» 

 

(Івахненко О.В.)

 

 

Новорічна святкова програма для гуртківців Будинку школяра 

 

(Івахненко О.В.,

Дієва Н.М.)

Розробити положення та сценарії 

 

Положення та сценарій районного 

туристичного зльоту

 

(Бусько І.О.)

Сценарій районного Зльоту ТРДГО «КРОК» 

 

(Івахненко О.В.)

Сценарії розважальних програм та конкурсів (згідно плану роботи на зимові канікули) 

 

( культорганізатор , керівники гуртків)

Участь в обласних заходах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний семінар для методистів, керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва. 

01.10.2011 («Веснянка»)

 

Обл.. семінар для організаторів фольклорно-етнографічної експедиції

«Звичаї, обряди та традиції мого краю» та експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

08.10.2011(«Веснянка»)

Презентація збірки творів юних обдарувань «Собори наших душ». 

 

(«Веснянка»)

Обласний конкурс дитячого малюнку «Різдвяні свята» 

 

(«Веснянка»)

 

 

 

 

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

Новорічні канікули з Будинком школяра (розважальні програми на канікулах згідно плану роботи) 

 

Методисти БШ,

керівники гуртків

 

 

 

 

 

Фестиваль дитячої пісенної та декоративно-прикладної творчості «Ярмарка талантів» 

 

(Івахненко О.В.)

Районна психолого-педагогічна конференція «Розвиток творчих здібностей та обдарованості: 

досвід, проблеми,

перспективи»

 

(Федоркіна Т.В.)

Районне свято,  присвячене Дню захисту дітей 

 

(Івахненко О.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення та сценарій фестивалю  пісенної та декоративно-прикладної творчості «Ярмарка талантів»

 

( Івахненко О.В.)

 

Положення та сценарій районної психолого-педагогічної конференції «Розвиток творчих здібностей та обдарованості: досвід, проблеми, перспективи»

 

(Івахненко О.В.  )

 

Сценарій районного свята, присвяченого Дню захисту дітей

(Івахненко О.В.,

Дієва Н.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х.   Контрольно-аналітична діяльність

Термін 

виконання

 

Категорія

 

Зміст контролю

 

Форми              контролю

 

Форма узагальнення

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-організатори Об»єкт: зміст планів виховної роботи 

Мета:  перевірити відповідність змісту планів  роботи віковим особливостям учнів; актуальність поставлених завдань і відповідність їх завданням школи та Будинку школяра.

Аналіз планів Аналітична довідка 

(методисти БШ)

Керівники гуртків Об»єкт: програми та тематичне планування. 

Мета: перевірити відповідність тематичного планування програмам;методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом

Відвідування занять.  Співбесіди з педагогами , учнями Виступ на нараді 

(методисти БШ)

Об»єкт : комплектування груп. 

Мета: створення умов для творчого розвитку кожного, сприяння роботі щодо наповнення груп Будинку школяра

Відвідування занять, Співбесіди з педагогами, учнями Виступ на нараді 

(методисти БШ)

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Керівники гуртків 

Педагоги-організатори

Об»єкт: робота педагогів щодо реалізації  інтересів учнів, їхнього творчого розвитку 

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів роботі, що вже проводиться

Аналіз планів, журналів. Відвідування занять. Анкетування учнів. Виступ на нараді 

(методисти БШ)

Керівники гуртків Об»єкт: підготовка до організації канікул. 

Мета: перевірити доцільність спланованих на осінні канікули заходів; їх відповідність вікові учнів та особливостям дитячого колективу.

Аналіз планування канікул. Наказ 

(педагог-організатор)

Листопад 

 

 

 

Керівники гуртків Об»єкт: гурткові заняття. 

Мета: ознайомлення з системою проведення гурткових занять, їх змістом, формою, результативністю.

Відвідування гурткових занять. Записи у книзі відвідування 

(методисти БШ)

Педагоги-організатори Об»єкт: якість проведення виховних  заходів. 

Мета: перевірити, наскільки проведені  заходи відповідали планам роботи, визначити їх ефективність.

Відвідування заходів Записи у книзі відвідування 

(методисти БШ)

Грудень 

 

 

 

Керівники гуртків 

 

 

 

 

Об»єкт: заняття гуртків. 

Мета: стан наповнення груп, відвідування вихованцями занять

Аналіз відвідування занять, наповнення груп Довідка 

(методисти БШ)

 

 

Керівники гуртків 

Педагоги-організатори

Об»єкт: підготовка до новорічних та різдвяних свят, канікул. 

Мета: визначити, якою мірою враховуються запити та інтереси учнів під час планування зимових канікул.

Аналіз планів зимових канікул. Наказ. Загальний план заходів на зимові канікули 

(педагог-організатор)

Січень 

 

 

Керівники гуртків Об»єкт: організація канікул. 

Мета: перевірити відвідування учнями заходів; перевірити роботу гуртків у канікулярний час.

Відвідування заходів. Виступ на нараді. 

(педагог-організатор)

Керівники гуртків 

 

 

Об»єкт: ведення журналів обліку гурткової роботи. 

Мета: перевірити відповідність ведення журналів вимогам МОіНУ

 

Перевірка журналів 

 

 

Наказ 

(методисти)

 

 

Лютий

 

 

Педагоги-організатори 

 

Об»єкт: робота педагогів- 

організаторів у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів, які проводяться в цьому напрямку.

Аналіз 

виховної роботи

Виступ на 

нараді

(методисти БШ)

Керівники гуртків Об»єкт: робота образотворчих гуртків. 

Мета: ознайомитись з системою

роботи гуртків, відповідність занять плану роботи.

Відвідування гуртків Наказ 

(методисти БШ)

 

Березень

 

Педагоги-організатори Об»єкт: робота з формування в членів д/о  моральної позиції та громадсько-патріотичної свідомості 

Мета: залучення учнів з девіантною поведінкою до цікавого, плідного дозвілля, до роботи в гуртках.

Відвідування учнями заходів, документація Виступ на семінарі 

(методист БШ)

Керівники гуртків 

Педагоги-організатори

Об»єкт: підготовка до канікул. 

Мета: перевірити підготовку тематичних заходів.

Аналіз планів на канікули Загальний план заходів на канікули 

(пед.-орг.)

 

Квітень

 

Керівники гуртків 

 

 

 

 

Об»єкт: заняття гуртків. 

Мета: стан наповнення груп, відвідування вихованцями занять

Аналіз відвідування занять, наповнення груп Довідка 

(методисти БШ)

 

 

 

Травень

 

 

Педагоги-організатори 

Класні керівники

Об»єкт: підсумки роботи за навчальний рік 

Мета: перевірити, якою мірою виконано плани роботи на рік, визначити результативність роботи педагогів

Аналіз роботи Наказ 

(методисти БШ)

Педагоги-організатори 

Класні керівники

Мета:  перевірити аналітичні вміння керівників гуртків та педагогів-організаторів, підбити підсумки роботи, визначити її результативність і завдання на новий навчальний рік Співбесіди, анкетування. Аналіз виховної роботи 

(методисти БШ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень Жовтень Листопад Грудень
Ознайомити батьківську громадськість з Законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» 

 

Запросити батьків на  Свято «Посвята в гуртківці Будинку школяра»

Організація туристичних подорожей гуртківців БШ під час канікул 

 

 

 

Провести щорічне соціологічне опитування батьків з метою виявлення ступеня зацікавленості батьків у розвитку творчих здібностей дитини та їхнього ставлення до отримання дітьми додаткової освіти художньо-естетичного напрямку

Практикувати надання допомоги батькам у спілкуванні та взаєморозумінні з підлітками, які мають складну акцентуацію характеру Залучати батьків до участі у різноманітних конкурсах, виставках, вечорах відпочинку, родинних святах, творчих звітах

ХІІ. Робота з батьками та громадськістю

 

ХІІІ. Система управління діяльністю ПНЗ

Приготування приміщення для роботи в осінньо-зимовий період 

 

( педколектив)

Здійснити перевірку щодо додержання правил з техніки безпеки в навчальних приміщеннях 

 

( комісія)

Провести підписку на періодичні видання 

 

Провести звірку наявності товарно-матеріальних цінностей із зворотними відомостями

 

( директор)

Провести списання застарілого зіпсованого обладнання 

(директор)

 

Провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей

 

(Комісія)

 

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

Травень

 

Оформити панораму «Ними пишається Будинок школяра»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати звіт про закінчення навчального року. Доповісти батькам вихованців про успіхи в навчанні й вихованні

 

Організувати День відкритих дверей для батьків вихованців Будинку школяра

 

 

 

Здійснити перевірку санітарно-гігієнічного стану приміщення

 

(комісія)

 

Провести інструктаж працівників для дотримання правил пожежної безпеки

 

( Бусько І.О.)

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>